EP136﹕2015大預測﹕香港篇

EP136﹕2015大預測﹕香港篇

EP136﹕2015大預測﹕香港篇

年尾例牌,下年香港究竟會點?

西門大人降臨

繼續來年預測

香港究竟會點?

數字人今年又有咩花樣?

字母小姐,會否成立新政黨

動物黨及白米群,又會點搞?

主持﹕
四月,紫秤,零,chowc

嘉賓﹕simon

即時收聽:


 

save as下載


PODCAST訂閱