EP75﹕走過拜神大地‧寶島篇

EP75﹕走過拜神大地‧寶島篇

EP75﹕走過拜神大地‧寶島篇

偉雄帶我地走去台灣

傳說中台灣人好迷信

台灣人真係乜神都拜?

佢會拜咩奇怪神

台灣人的拜神故事

主持﹕紫秤﹑april
嘉賓﹕
偉雄

即時收聽:

 

save as下載
後備連結

PODCAST訂閱