EP50:  ﹕風水法庭/魔法師傳奇﹕高主教傳奇(2)

EP50: ﹕風水法庭/魔法師傳奇﹕高主教傳奇(2)

EP50:  ﹕風水法庭/魔法師傳奇﹕高主教傳奇(2)

本集節含有十八禁內容,可能令人反感,未滿18歲人士,請勿收聽

傳聞中,高皓正幫張柏芝驅鬼仔,不過後來澄清

 

真假我地就唔知了,唯有當無聽過
但係佢大大聲話自己幫過唔少驅魔,你地又點睇呢?

主持:  April, 紫秤
嘉賓﹕出體king﹑積琪﹑韻韻﹑當歸 

即時收聽:

或 save as下載
後備連結